Warmtepompboiler/werking

Het warmtetransport gebeurt door het onttrekken van energie van een medium (binnenlucht) naar het andere (SWW). Deze energie wordt gebruikt om vloeistof om te vormen naar een gastoestand. De vloeistof bevindt zich op een lagere temperatuur dan de buitenlucht, waardoor warmte opgenomen kan worden. Hierdoor wordt de vloeistof omgevormd naar gas. Dit gas komt via het binnentoestel in contact met de omgevingslucht. Hier is het gas op een hogere temperatuur dan de lucht en wordt de warmte afgegeven aan de lucht. Het gas wordt op dit moment weer vloeistof. De warmtepomp pompt dus thermische energie van een lage temperatuur van de buitenlucht naar een hoog temperatuurniveau in de binnenlucht door omschakeling van het koelmiddel van gas naar vloeistof. Het warmtetransport gebeurt door middel van een vloeistof.

De werking is gebaseerd op drie fysische verschijnselen:

 • Bij verdamping wordt warmte opgenomen en bij condensatie komt warmte vrij.
 • Het kookpunt van een vloeistof: de temperatuur waarbij de vloeistof overgaat in dampvorm is afhankelijk van de druk van de vloeistof. Het kookpunt stijgt bij stijgende druk van de vloeistof.
 • De temperatuur van een gas stijgt onder toenemende druk.

Om een warmtepompcyclus te doorlopen, zijn volgende elementen vereist:

 • Verdamper: het warmtedragend medium verdampt op lage druk en neemt verdampingswarmte op vanuit de ‘koude’ warmtebron
 • Compressor: zuigt de gassen uit de verdamper en drukt de vloeistof samen, waardoor de temperatuur stijgt.
 • Condensor: condenseert de gassen onder hoge druk en op hogere temperatuur en geeft deze condensatiewarmte af.
 • Ontspanner: is nodig om de cyclus rond te maken. Deze brengt het koelmiddel van de hoge naar de oorspronkelijk lage druk.
warmtepompboiler
warmtepompboiler

De compressor is het enige onderdeel dat elektriciteit verbruikt. Daardoor is het een belangrijkste determinant voor het rendement van de warmtepomp. Momenteel ligt de COP (Coëfficient Of Performance) op waarden tussen 3 en 5. Dit betekent dat de warmtepomp tussen 3 en 5 kW nuttige warmte oplevert voor 1 kW verbruikte elektrische energie.

Vier functies:

 • Warmterecuperatie: De installatie van de warmtepompboiler in een stookplaats laat toe calorieën van de verliezen van de verwarmingsinstallatie te recupereren. De combinatie met mechanische ventilatie of zonnepanelen is ook mogelijk.
 • Ontvochtiging: De installatie van een warmtepompboiler in de droogplaats versnelt het drogen van linnen en voorkomt schade van schimmels. De condensor condenseert immers de vochtige lucht en droogt deze uit. Ideaal om vochtige kelders te ontvochtigen.
 • Luchtverversing: De door de warmtepompboiler aangezogen lucht kan in het tussenseizoen volledig naar buiten gaan.
 • Afkoeling: De installatie van een warmtepompboiler in de garage koelt de warme binnenlucht af. Het is een airco. De aangezogen lucht wordt afgekoeld en ontvochtigd tijdens de werking van de warmtepompboiler en vervolgens teruggeblazen in de ruimte. Ideaal bij voorraadkelder, koele berging of droogplaats.